Skip to main content

Vena

Exploateringsområde i västra delen av Älmhult

Projektet är beläget i västra delen av Älmhult och är en förentreprenad för kommande exploatering innefattande vegetationsavbaning, terrassering, två dagvattenbrunnar samt en liten del VA. Cirka 30 000 m3 vegetation ska köras bort från området och drygt 50 000 m3 morän ska transporteras in.

Älmbys moräntäkt ligger i anslutning till området och för att effektivisera logistiken maximalt har vi anlagt en ny väg genom skogen mellan projektet Vena och vår täkt. Markförhållandena är som de brukar vara i trakten av Älmhult, steniga och blöta. Stora mängder sten har medfört en del extra hantering så som sortering, knackning och uppmärkning. Till detta projekt har Älmby till största delen använt sig av vår egen maskinpark.

 • Byggstart
  2023-02
 • Slutbesiktning
  2023-09
 • Entreprenadsumma

  22 mkr

 • Beställare
  Älmhults kommun

Bilder från projektet