Skip to main content

Älmby, en småländsk partner för redig markanläggning, kreativ rivning och hållbar sanering

Vi hanterar stora och utmanande projekt där du som kund kan förlita dig på vår specialistkunskap. Med vår breda erfarenhet garanterar vi en väl genomförd entreprenad – oavsett storlek eller komplexitet. Älmby löser det som många andra inte klarar av.

Behöver du en anläggnings- eller rivningsexpert?

Markanläggning med kreativa lösningar

Älmby utför storskaliga exploateringar på orörd mark för nybyggnation av bostäder och industrier. Vår expertis ligger i komplexa projekt där vi med kreativa lösningar kan hitta vinningar och därmed hålla hög kvalitet i de anläggningar vi lämnar efter oss.

Rivning och sanering med miljöhänsyn

Med Älmby kan du vara trygg under rivning och sanering. Vi är skickliga problemlösare och tar hand om alla aspekter, från miljöinventeringar, förorenade material, dokumentation, till ansvarsfull bortforsling och till sist sluthantering. Alltid med rätt utrustning och ett hållbarhetsperspektiv.

Expertis i varje projekt

Älmby är experter på storskaliga exploateringsprojekt för nybyggnation av bostäder och industrier på orörd mark. Vår kärnkompetens ligger inom jordförflyttning och återvinning av massor. Vi har också stor erfarenhet av VA-saneringar samt anläggning av VA-system. Vi strävar efter att skapa hållbara samhällen genom att integrera vår expertis i varje projekt.

Vi kan massor

Älmby Entreprenad är din expert inom anläggning och rivning för stora och utmanande projekt, men även för de mindre uppdragen. Vår flexibilitet och lösningsorientering tillsammans med bred erfarenhet garanterar väl genomförda entreprenader oavsett storlek eller komplexitet.

Vi löser det andra inte klarar.

Älmby är uppbyggt med vår småländska entreprenörsanda där medarbetarna alltid har varit och är nyckeln till framgång.

Johnny, grundare av Älmby