Skip to main content

Rivning och sanering med hänsyn till miljön

En rivning eller sanering kan vara utmanande och svår på många sätt. Beroende på material, placering, storlek och höjd krävs olika specialistkompetens. Med Älmby kan du vara trygg. Befintliga förhållanden av förorenad mark och byggnadsmaterial kräver specialistkunskap och omsorgsfull bearbetning.

Vi är problemlösare

Vi är skickliga problemlösare och tar hand om alla aspekter, från miljöinventeringar, förorenade material, dokumentation, till ansvarsfull bortforsling och till sist sluthantering. Alltid med rätt utrustning och hänsyn till miljön. Med återbruk och cirkulär ekonomi som ledstjärna i allt vi tar oss an bidrar vi till minskad klimatpåverkan. Tydligast syns det genom en verkligt effektiv användning av alla olika resurser under hela uppdraget.

Helhetslösning i både stora och små projekt

Älmbys egen byggavdelning tar sig an såväl stora som små projekt. Oavsett om det gäller nybyggnation, tillbyggnad eller renovering av nya industrihallar eller ombyggnation av bergrum så finns vi där. Med hjälp av vårt dotterbolag Näsum Betonghåltagning kan vi även erbjuda betonghåltagning och vi har god dokumenterad erfarenhet på många olika specialprojekt. Älmby har specialistkunskapen och helhetslösningen.