Skip to main content

Från överföringsledningar till kompletta markanläggningar

Älmby utför storskaliga exploateringar på orörd mark för nybyggnation av bostäder och industrier. Vår grund ligger i jordförflyttning och förädling/återvinning av massor. Vi har stor erfarenhet av VA-saneringar, överföringsledningar och anläggning av VA-system.

Expertis i komplexa projekt

Älmby har sin expertis i komplexa projekt där vi med kreativa lösningar kan hitta vinningar och därmed hålla hög kvalitet i de anläggningar vi lämnar efter oss. Kundrelationen ligger till grund för ett lyckat projekt och samtliga inblandade medarbetare tar stort ansvar för detta. Vi har ett sammansvetsat kontaktnät med underentreprenörer för att kunna erbjuda kompletta entreprenader.

Mätning

GPS-utrustning på grävmaskiner och hjullastare säkerställer hög precision för önskat resultat, även i komplexa projekt. Med GPS och totalstation kan vi kontrollera resultatet med högsta precision. Våra drönare hjälper oss att mäta materialupplag, skapa översikter, planera och följa upp projekten.