Skip to main content

Telestadhöjden

Nytt exploateringsområde med Gata VA
Telestadshöjden är en exploatering i södra delen av Växjö. Här har Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Växjö Energi med flera som avsikt att genomföra utbyggnad av allmän platsmark.

Entreprenaden som är en utförandeentreprenad omfattar bland annat nybyggnation av anläggningar för VA, fjärrvärme, el och kanalisation för fiberoptisk kabel och även nyanläggning av gator, park-/och naturmark.

 • Byggstart
  2022-05
 • Slutbesiktning
  2023-08
 • Entreprenadsumma
  22 mkr
 • Beställare
  Växjö kommun

Bilder från projektet