Skip to main content

Bergkvara Silo

Rivning av den 65 år gammal silon i Bergkvara hamn

Älmby Entreprenad fick i december 2018 uppdrag av Torsås kommun att riva den 65 år gamla silon som stod vid Bergkvara hamn. Huvudbyggnaden bestod av ett trapphus med tillhörande 15 st silos och en sidobyggnad med verkstad och kontor. Byggnaderna omfattade en byggnadsyta på ca 900 kvm. Huvudbyggnadens grund, väggar och stomme bestod av betong.  

Projektet drog i gång i februari 2019 och startade med att sanera hela silobyggnaden från PCB, asbest och PAH-papp. När sedan saneringen var klar startades den första rivningsetappen i projektet.  

Älmbys maskin Volvo EC380EHR, 55 ton, användes för att utföra rivningen där den högsta höjden var på 34 meter. För att nå till de allra högst höjderna fick man improvisera och lösningen blev att ta dit en rivningsrobot som lyftes upp på taket av silon. Under några dagar jobbade den sig ner två meter med hjälp av både hydraul hammare och sax. Därefter kunde höjdrivaren plocka ner de resterande 32 metrarna.  

Totalt revs ca 5000 ton betongmassor och ca 100–200 ton stål.  

  • Byggstart

    2019-02

  • Slutbesiktning
  • Entreprenadsumma

    1 mkr

  • Beställare

    Torsås kommun

Bilder från projektet