Skip to main content

Länssjukhuset i Kalmar

Rivning i samverkan

Beställare Region Kalmar län har handlat upp Älmby Entreprenad som totalentreprenör för att med partnering i samverkansform riva en byggnad för att frigöra yta för ombyggnation.

Byggnaden som revs byggdes 1984 och hade en total BTA på drygt 2000 kvm. Byggnaden var placerad mellan flera byggnader med pågående verksamheter för onkologi, medicinavdelning och infektionsmottagning. Framför allt onkologiverksamheten ställde krav på försiktig rivning med så lite vibrationer som möjligt. Ett projekt där den största utmaningen har varit att få det att fungera med befintlig verksamhet som fortfarande är i gång. Länssjukhuset ska kunna fortsätta ha en fungerande vårdapparat med garanterad patientsäkerhet. Vibrationer, ljud och damning har därmed ställt höga krav på Älmby. 

Ett av målen i rivningsprojektet var att återbruka så mycket material och inredning som möjligt för att kunna återbrukas i tillfälliga lokaler vid ombyggnationen. Man har dessutom plockat ner fasadtegel för att kunna återanvända denna vid den kommande nybyggnationen, vilket har krävt många mantimmar då det delvis suttit svårtillgängligt. Mycket av inredningen invändigt i byggnaden har sålts på auktion och många delar har kunnat återbrukas i tillfälliga lokaler vid ombyggnationen. Även vissa delar har monterats upp på regionens andra verksamheter i exempelvis Oskarshamn och Västervik. Projektet är ett samverkansprojekt och har utförts i två faser. I fas 1 har projektet projekterats och preciseras. I fas 2 har detaljplanering och rivning utförts.

 • Byggstart
  2022-06
 • Slutbesiktning
  2023-06
 • Entreprenadsumma
  22 mkr
 • Beställare
  Region Kalmar

Bilder från projektet